Anbefalinger efter operation

Fysio- og Ergoterapi
7. juli 2022 anbefalinger, hofte, patientinfo
Ovenpå en hofteoperation vil der typisk være nogle bevægerestriktioner. Hør, hvad du må og ikke må. 

Produceret af Kommunikation, Region Nordjylland.