Behandlingstilbud til borgere med apopleksi

Indslag på Nye Veje midtvejskonference