Cannabisbaseret medicin – begrænsninger og muligheder

Cannabinoider har været benyttet på specifikke indikationer i det danske sundhedsvæsen igennem en årrække. Fra 1. januar 2018 blev der indført forsøgsordning med mulighed for læger ligeledes at udskrive recept på produkter baseret på ekstrakt af cannabisblomsten.

Forsøgsordningen har været udfordret på flere områder. Der har blandt andet manglet en overordnet strategi med systematisk indsamling af erfaringer fra behandlingerne, og der har ikke været klare retningslinjer for behandling, som lægerne kan støtte sig til. I Danmark er der dog nu kommet flere forskningsprojekter inden for området af cannabisbaseret medicin, herunder flere lodtrækningsforsøg, som ventes afsluttet inden for de kommende år.

Under foredraget vil du blive præsenteret for den kulturhistoriske baggrund for brugen af cannabisbaseret medicin, og få en gennemgang af de aktive stoffer (cannabinoider og terpener), som findes i cannabisblomsten. Du vil høre om de forskellige medicinske produkttyper, samt de godkendte indikationer for symtomlindrende behandling og få en status over igangværende og spirende forskningsaktiviteter inden for feltet. Slutteligt vil der være mulighed for at stille spørgsmål.