Den kroniske Smertepatient: Behandling af den kroniske smertepatient