Den kroniske smertepatient: Hvordan det kan opleves at være smertepatient?

Tværfagligt Smertecenter
21. februar 2018