Den kroniske smertepatient: Hvordan fremtræder den Kroniske Smertepatient?

AAUH, Tværfagligt Smertecenter
21. februar 2018