Den kroniske smertepatient: Hvordan fremtræder den Kroniske Smertepatient?