Den kroniske Smertepatient i et fagprofessionelt og politisk perspektiv

Tværfagligt Smertecenter
21. februar 2018