Den kroniske Smertepatient i et fagprofessionelt og politisk perspektiv

AAUH, Tværfagligt Smertecenter
21. februar 2018