Den kroniske Smertepatient i et fagprofessionelt og politisk perspektiv