20. april 2012 patientinfo
"På de danske dialyseafdelinger er der ofte mulighed for, at patienter, som ønsker at lære at varetage deres egen dialysebehandling, kan blive oplært af plejepersonalet"