Episode 11: Opgaver i Fællesskab – Tæt samarbejde om patienter og opgaver

Hvordan kan det lykkes at skabe et godt samarbejde mellem to eller flere faggrupper, der bliver sat sammen for at løse et patientforløb eller en opgave.

I tredje afsnit af Høk en Tak om Opgaver i Fællesskab har de medvirkende i panelet hver deres erfaring med nye arbejdsfællesskaber.

Vi taler om, hvordan man knækker koden, hvis der er modstand i personalegruppen eller der opstår uforudsete udfordringer – men også om de gevinster – og sidegevinster – der kan høstes ved at tænke patientforløb eller opgaveløsning på en ny måde.

Opgaver i Fællesskab blev grundigt drøftet, vendt og drejet på kongressen ’Nordjysk Topmøde om Opgaver i Fællesskab’ den 27. april 2023, hvor deltagere fra alle dele i og omkring sundhedsvæsnet deltog og kom med deres input til den kommende dialog om metoden.

I denne podcastserie på fire episoder udforsker vi den ny tilgang til sundhedssektoren, der skal forbedre patientpleje, arbejdsflow og trivsel for Region Nordjyllands dedikerede medarbejdere.

Medvirkende:

  • Annebirthe Bo Hansen, Cheflæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Mette Panum Andersen, Fællestillidsrepræsentant for FOA´s faggrupper på Regionshospital Nordjylland
  • Tobias Clemmensen, projektleder i logistikafdelingen på Aalborg Universitetshospital

Øvrige medvirkende:

  • Helle Opstrup, ledende terapeut på Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Aalborg Universitetshospital
  • Kathrine Rasmussen, fysioterapeut permanent udlånt til hæmatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital
  • Charlotte Birkmose Rotbøl, lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland 

Vært og tilrettelægger: Charlotte Ostertag