Episode 11: Opgaver i Fællesskab – Tæt samarbejde om patienter og opgaver

Høk en tak - Podcast

Hvordan kan det lykkes at skabe et godt samarbejde mellem to eller flere faggrupper, der bliver sat sammen for at løse et patientforløb eller en opgave.

I tredje afsnit af Høk en Tak om Opgaver i Fællesskab har de medvirkende i panelet hver deres erfaring med nye arbejdsfællesskaber.

Vi taler om, hvordan man knækker koden, hvis der er modstand i personalegruppen eller der opstår uforudsete udfordringer – men også om de gevinster – og sidegevinster – der kan høstes ved at tænke patientforløb eller opgaveløsning på en ny måde.

Opgaver i Fællesskab blev grundigt drøftet, vendt og drejet på kongressen ’Nordjysk Topmøde om Opgaver i Fællesskab’ den 27. april 2023, hvor deltagere fra alle dele i og omkring sundhedsvæsnet deltog og kom med deres input til den kommende dialog om metoden.

I denne podcastserie på fire episoder udforsker vi den ny tilgang til sundhedssektoren, der skal forbedre patientpleje, arbejdsflow og trivsel for Region Nordjyllands dedikerede medarbejdere.

Medvirkende:

  • Annebirthe Bo Hansen, Cheflæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Mette Panum Andersen, Fællestillidsrepræsentant for FOA´s faggrupper på Regionshospital Nordjylland
  • Tobias Clemmensen, projektleder i logistikafdelingen på Aalborg Universitetshospital

Øvrige medvirkende:

  • Helle Opstrup, ledende terapeut på Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Aalborg Universitetshospital
  • Kathrine Rasmussen, fysioterapeut permanent udlånt til hæmatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital
  • Charlotte Birkmose Rotbøl, lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland 

Vært og tilrettelægger: Charlotte Ostertag