Episode 12: Opgaver i Fællesskab - Ledelse i et tværfagligt sundhedsvæsen

I fjerde og sidste afsnit af Høk en Tak om Opgaver i Fællesskab handler det om ledelse.
Chefjordemoder fra Aalborg Universitetshospital, Sandra Bang-Schnack, deler sine erfaringer fra ledelsesprocesser i forbindelse med sammenlægninger af afdelinger på Gynækologisk Obstetrisk afdeling.
Og i panelet, som også består af direktør for Mennesker og Organisation i Region Nordjylland, Mariane Therkelsen, understreges behovet for en fælles forståelse af ændringer i arbejdsopgaver. Derfor handler samtalen også om håndtering af medarbejderbekymringer og vigtigheden af at prioritere det fælles over det individuelle.
Og ikke mindst de forventninger, der i fremtiden er til ledere i Region Nordjylland. Alt fra at kunne håndtere ufaglærte medarbejdere, digitalisering og teknologiforståelse til at arbejde med nye generationer af medarbejdere, diversitet og bæredygtighed – med alt, hvad det indebærer.

Medvirkende:
• Sandra Bang-Schnack, chefjordemoder på Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
• Mariane Therkelsen, direktør for Mennesker og Organisation i Region Nordjylland

Øvrige medvirkende:
• Thomas Helleland, peer-medarbejder i psykoseteamet i Psykiatrien i Thy Mors
• Mette Kjær, ledende ambulatorie-sygeplejerske i Psykiatrien i Thy Mors

Vært og tilrettelægger: Charlotte Ostertag