Episode 7: Indflydelse – fra ord til handling

Undersøgelser viser, at indflydelse på arbejdspladsen er altafgørende for den enkeltes trivsel på arbejdet. Men hvad vil det overhovedet sige at have indflydelse? Det giver gæsterne i studiet deres perspektiv på i denne episode af ’Høk en tak’.

Medvirkende:
• Kimberley Donaldson, sygeplejerske på intensivt sengeafsnit N5 i Psykiatrien i Brønderslev
• Birgitte Nielsen, sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på Børne – og Ungeafdelingen på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.