Funktionelle lidelser hos børn og unge

Gennem de seneste årtier er der sket en stigning i andelen af børn og unge, som dagligt har fysiske symptomer som hovedpine, mavepine, føleforstyrrelser eller besvimelsesanfald.

Hos mange forsvinder symptomerne igen af sig selv, men nogle børn og unge oplever, at symptomerne varer ved og måske bliver værre. Men uanset hvor mange blodprøver og skanninger, lægerne laver, finder de ikke en underliggende fysisk sygdom.

Det, børnene og de unge oplever, er funktionelle lidelser. En tilstand hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke kommunikerer normalt sammen.

I dette afsnit af Sundhedstegn kan du høre mere om funktionelle lidelser og om de tværgående behandlingstilbud, der findes i sundhedsvæsenet.

I studiet er overlæge på Børne- og Ungeafdelingen på Regionshospital Nordjylland, Lone Jørgensen og 1. reservelæge og ph.d. Anne Sofie Hansen fra Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital.


Her kan du læse mere:

Funktionelle anfald blandt børn og unge:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/oevrige-sygdomme/funktionelle-lidelser-hos-boern-og-unge/

Funktionelle anfald:
https://pnes.au.dk/

Tegneserien Anes Anfald:
https://aalborguh.rn.dk/forskning/forskning-nyhedsbase-aalborg/2021/10/tegneserie-fortaeller-boern-og-unge-om-funktionelle-kramper

Eller bestil et eksemplar i fysisk form her:
https://kfsbutik.dk/da/forside/350-anes-anfald.html