Grøn Energi Nordjylland 2040 - Webinar, 20. april 2021

Regional Udvikling
21. april 2021 Grøn Energi Nordjylland
Det sammenhængende energisystem: I dag er el-, gas-, og varmesystemet uafhængige og forsyner os med forskellige former for energi. I fremtiden skal det være et sammenhængende system for at udnytte energien bedst muligt. Vi ser på muligheder og teknologiske løsninger som findes i Nordjylland.