Grøn Energi Nordjylland 2040 - Webinar, 17. september 2021

Borgerinddragelse: En omstilling til vedvarende energi kræver en høj grad af borgerinddragelse. Men det er komplekst og ofte politisk sprængfarligt, når nye energianlæg såsom vindmøller eller biogasanlæg skal opføres. Vi tager en snak med nogle nordjyder, som har formået at skabe lokal forankring af projekterne.