20. oktober 2016 patientinfo
Hæmodialyse i Nordjylland. Informationer om de tre Dialysecenter i Region Nordjylland og interview med patienterne som er bruger af disse center.