Introduktion til dysfagi

Regionshospital Nordjylland

Denne video er en introduktion til, hvordan dysfagi kan komme til udtryk. Du bliver også præsenteret for, hvilke indsatser det kan være relevant at igangsætte på et tidligt tidspunkt.