Nordpol18 i Aalborg

Region Nordjylland har afholdt Nordpol18 i 4 nordjyske byer. Elever fra 18 uddannelsessteder har deltaget og debattreret alt fra kultur til infrastruktur med de nordjyske regionsrådspolitikere.