Nordpol18 i Thisted

Nordpol18
18. oktober 2018 Nordpol18, Thisted, Thy, ungdomsuddannelse
Region Nordjylland har afholdt Nordpol18 i 4 nordjyske byer. Elever fra 18 uddannelsessteder har deltaget og debattreret alt fra kultur til infrastruktur med de nordjyske regionsrådspolitikere.