Patientfortælling om Krop & Kræft - Kristine

Kræftbehandling
Krop & Kræft er et gratis, seks-ugers behandlingstilbud til kræftpatienter over 18 år, der er i ambulant kemoterapi på Aalborg Universitetshospital. I denne korte video fortæller Kristine, hvad hun synes om at deltage i tilbuddet. 

Produceret af Kommunikation, Region Nordjylland.