13. februar 2019 patientinfo
Informations film til patient og pårørende angående P-Dialyse (Peritonealdialyse). Tid: 16 min.