Personalefortælling om tvang

I Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker vi at forebygge brugen af tvang, men der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt. I denne video fortæller en sygeplejerske om det at udøve og forebygge tvang. 

Produceret af Kommunikation, Region Nordjylland.