Sådan finder du Søndre Skovvej 5

Patienthotellet er en del af Aalborg Universitetshospital og et gratis tilbud til dig, der har behov for hospitalsindlæggelse. Det er din afdeling, der afgør, om du kan henvises til Patienthotellet. 

I videoen kan du se, hvordan du finder vej til Patienthotellet, Søndre Skovvej, og hvordan du låser dig ind og finder den rigtige etage. 

Produceret af Kommunikation, Region Nordjylland.