Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt om rytme-baseret multitasktræning

Ældremedicin
18. oktober 2021 patientinfo
 Rytme-baseret multitasktræning
Forebyggelsen af fald hos ældre bogere