Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt om rytme-baseret multitasktræning

 Rytme-baseret multitasktræning
Forebyggelsen af fald hos ældre bogere