Træn muskulaturen omkring svælg og tunge - Introduktion

Træning af muskulaturen omkring svælg og tunge kan have god effekt i forhold til dysfagi. Denne video er en introduktion til øvelser i et træningsprogram, som både kan bruges i samarbejde med fagpersoner, men også af dig, der har dysfagi og ønsker at selvtræne for at forbedre tilstanden.

Du kan finde det samlede træningsprogram i Region Nordjyllands app, Dysfagi Træning. Appen findes til iPhone og android på både dansk og engelsk.

Produceret af Kommunikation, Region Nordjylland.