Undervisning om bipolar affektiv sindslidelse - del 1

Denne video er den første af en serie på tre, hvor overlæge Sune Straszek og sygeplejerske Simone Madsen introducerer til den bipolare diagnose og vigtige forhold i relation hertil. I første session kan du blandt andet blive klogere på behandlingsforløbet, den bipolare lidelses udtryksformer og den information og støtte, Psykiatrien tilbyder patienter og pårørende. 

Produceret af Kommunikation, Region Nordjylland.