Undervisning om bipolar affektiv sindslidelse - del 3

Denne video er den sidste af en serie på tre, hvor overlæge Sune Straszek og sygeplejerske Simone Madsen introducerer til den bipolare diagnose og vigtige forhold i relation hertil. Hør blandt andet om, hvordan den bipolare lidelse kan have indvirkning på kognitionen, døgnrytmens betydning og stemningsregistrering som en del af behandlingsforløbet. 

Produceret af Kommunikation, Region Nordjylland.