Undervisning om peritonealdialyse - P-dialyse

Der findes to forskellige former for dialyse: hæmodialyse og peritonealdialyse. I denne video bliver du introduceret for peritonealdialyse, også kaldet p-dialyse eller posedialyse. Du får viden om dialysebehandlingen, herunder svar på følgende spørgsmål: Hvordan fungerer det? Hvad skal du selv gøre og hvordan? Hvilke fordele og ulemper kan der være ved peritonealdialyse?

Denne video indgår som en del af undervisningen på Nyreskolen på Aalborg Universitetshospital. Undervisningen har til formål at give den nyresyge og de pårørende viden og forståelse om nyresygdommen og behandlingen af kronisk nyresvigt.

Produceret af Kommunikation, Region Nordjylland.