Undervisning om træthed ved kronisk nyresvigt

Denne video giver dig viden om kronisk træthed ved kronisk nyresvigt og årsagerne hertil. Du får desuden gode råd til at håndtere trætheden i din hverdag. 

Denne video indgår som en del af undervisningen på Nyreskolen på Aalborg Universitetshospital. Undervisningen har til formål at give den nyresyge og de pårørende viden og forståelse om nyresygdommen og behandlingen af kronisk nyresvigt.

Produceret af Kommunikation, Region Nordjylland.