vejledning og øvelser til rygpatienter At rejse/sætte sig

Fysio- og Ergoterapiafd. - patienter
8. juni 2018 patientinfo