vejledning og øvelser til rygpatienter Ind/ud af seng albueteknik

Fysio- og Ergoterapiafd. - patienter
8. juni 2018 patientinfo