Velkommen til Patienthotellet Sdr. Skovvej

Patienthotellet er en del af Aalborg Universitetshospital og et gratis tilbud til dig, der har behov for hospitalsindlæggelse. Det er din afdeling, der afgør, om du kan henvises til Patienthotellet. 

Se videoen, og hør mere om faciliteterne på Patienthotellet, Søndre Skovvej. 

Produceret af Kommunikation, Region Nordjylland.