Videoambulatorium

Sådan foregår en samtale i Region Nordjyllands videoambulatorium