WEBINAR: Diabetes følgesygdomme – retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme

Steno Diabetes Center
Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) sætter med dette webinar fokus på følgesygdommene retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme. Formålet med webinaret er at give en forståelse for disse diabetes følgesygdomme med henblik på at kunne iværksætte forebyggende og behandlende tiltag.