Dagsordenspunkter

 • 15. december 2015 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • Spørgetid (03:55)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:15)
 • 2. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem (07:35)
 • 3. Sundhedsstyrelsens specialeplan (09:21)
 • 4. Fremtidig profil for Sygehus Thy-Mors (26:10)
 • 5. KamillianerGaarden Hospice Aalborg (01:32:30)
 • 6. Godkendelse af grundlaget for dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste for 2016 (02:35:48)
 • 7. Godkendelse f dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for medlem af Vækstforum (02:45:51)
 • 8. Specialsektorens ledelsestilsyn (02:46:30)
 • 9. Fælles fornavn til de socialpsykiatriske botilbud og navn til erstatningsbyggeriet for Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard (02:48:19)
 • 10. Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 3/2015 (02:49:21)
 • 11. Fortsat anvendelse af momsrefusion inden for jordforureningsområdet (02:50:54)
 • 12. Forslag til Klimahandlingsplan for Region Nordjylland (03:06:03)
 • 13. Køb af grund i forbindelse med udvidelse af Socialpsykiatrisk Boform Brovst (03:14:42)
 • 14. Anlægsbevilling på 30 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital (03:15:15)