Regionsrådsmøde 26. februar 2024

Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 26. februar 2024 (00:00)
  • Spørgetid (02:52)
  • 1. Meddelelse fra formanden (03:24)
  • 2. Godkendelse - Økonomirapport 0-2024 og overførsler samt udmøntning af bevillinger vedr. 2023 og 2024 (04:00)
  • 3. Godkendelse - §233 ansøgning vedr. præhospital transport direkte til kommunal akutplads (37:35)
  • 4. Godkendelse - Udmøntning af midler til kræftområdet i 2024 og 5. Orientering - Individuel og afdelingsspecifik sløring i patientjournalen (47:20)
  • 6. Godkendelse - Klimabudget og årsplan 2024 (53:23)
  • 7. Godkendelse - Afrapportering af energiscreening samt anlægsbevilling på 10,00 mio. kr. til energirenoveringer i 2024 (01:05:16)
  • 8. Godkendelse - Anmodning om høringssvar vedr. DM i Skills 2026 (01:08:13)
  • 9. Godkendelse- Regionsrådets udtalelse til Ankestyrelsen (01:16:03)