Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 26. maj 2020 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (10:03)
 • 2. Indkaldelse af stedfortræder (11:15)
 • 3. Orientering og beslutning - Kvartalsrapport 1, 2020 (13:14)
 • 4. Orientering og beslutning - Revideret Budget 2020 årshjul (46:05)
 • 5. Status og godkendelse - Aktivitet og plan for midlertidig aktivitetsøgning (01:35:08)
 • 6. Beslutning - Endelig godkendelse af Regional Udviklingsstrategi 2020-23 (02:10:35)
 • 7. Beslutning - ansøgninger til Uddannelsespuljen 2020 (03:32:07)
 • 8. Beslutning - tilbagemelding til NT om udbud vedrørende grøn omstilling af regionale busser (03:37:08)
 • 9. Beslutning - Tilladelse til råstofindvinding og miljøkonsekvensrapport i graveområde Abildhave, Thisted Kommune (03:45:18)
 • 10. Beslutning - Udpegning af dommere til Nordjyske Nyskabere samt status på vinderhold (03:50:48)