Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 31. marts 2020 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (00:15)
 • 2. Godkendelse - Kvartals- og årsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet for 4. kvartal 2019 (02:55)
 • 3. Godkendelse: Behandling af ansøgninger om selektiv lukning - almen praksis (11:55)
 • 4. Orientering - Årlig status på eksterne tilsyn (17:08)
 • 5. Høring - Undervisningsplaner for Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning (23:48)
 • 6. Høring - Udbud af grundforløb af tekniske erhvervsuddannelser i Hobro (33:06)
 • 7. Beslutning - Projekt for samkørsel i Nordjylland (50:38)
 • 8. Godkendelse - Særlig indsats i forbindelse med sporspærring (01:00:39)
 • 9. Godkendelse - Udkast til international handlingsplan 2020-2022 (01:12:58)
 • 10. Udpegning af medlemmer til Videnskabsetiske Medicinske Komitéer (01:23:25)
 • 11. Beslutning - midlertidig delegation af kompetence i anlægssager (01:25:15)