Regionsrådsmøde 18. marts 2024

Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 18. marts 2024 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (03:16)
 • 2. Godkendelse - Fritagelse for hverv som regionsrådsmedlem samt indkaldelse af stedfortræder (03:50)
 • 3. Godkendelse - Gennemgang af høringssvar vedr. Gennemgang af udvalgte områder i Region Nordjylland 2024 (08:00)
 • 4. Godkendelse - Kvartals- og årsrapportering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. NAU for 4. kvartal 2023 (01:28:46)
 • 5. Godkendelse - Vedtagelse af Forslag til Råstofplan 2024 (01:30:18)
 • 6. Godkendelse - Afgørelse vedr. henvendelser om støvgener i Øster Uttrup (01:47:24)
 • 7. Godkendelse - Regional Udviklingsredegørelse 2023 (02:06:30)
 • 8. Godkendelse - FVU og OBU planer 2024 (02:34:36)
 • 9. Godkendelse - Udmøntning af regionale midler til initiativer i relation til kommunale akutfunktioner (02:36:36)
 • 10. Godkendelse - Anlægsbevilling på 13,70 mio. kr. til videreførelse af nuværende bemanding i Byg Hospitalsbyen og Byg & Ejendomme (02:40:11)