Regionsrådsmøde 29. april 2024

Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 29. april 2024 (00:00)
  • Spørgetid (03:51)
  • 1. Meddelelse fra formanden (16:26)
  • 2. Godkendelse - Region Nordjyllands udtalelse til Statsrevisorernes beretning om overholdelse af udredningsretten for børn og unge i psykiatrien (18:00)
  • 3. Godkendelse - Regnskab 2023 og overdragelse til revision (23:27)
  • 4. Godkendelse - Regionsrådets deltagelse i Nordjylland Brænder for Bæredygtighed (41:41)
  • 5. Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved Mosebjerg, Morsø Kommune (45:36)
  • 6. Godkendelse - Ansøgning om frigivelse af låneramme til Nyt Aalborg Universitetshospital (48:50)