Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 28. april 2020 (00:00)
  • 1. Meddelelse fra formanden (13:55)
  • 2. Drøftelse og beslutning - Gradvis øgning af aktiviteten på sundhedsområdet (15:03)
  • 3. Drøftelse og beslutning - Status på Fællesområdet, Specialsektoren og Regional Udvikling i lyset af COVID-19 (45:29)
  • 4. Forslag fra Dansk Folkeparti (47:45)
  • 5. Godkendelse af regnskab 2019 og overdragelse til revision (01:19:00)
  • 6. Beslutning - Udmøntning af midlerne afsat i Finanslov 2020 til styrkelse af psykiatrien (01:35:39)
  • 7. Beslutning - Forslag til udmøntning af restbeløb for Klimabudget 2020 (01:44:38)
  • 8. Beslutning - Tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde i Ejerslev (01:48:28)