Regionsrådsmøde 29. januar 2024

Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 29. januar 2024 (00:00)
 • Spørgetid (03:36)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:18)
 • 2. Godkendelse - Indkaldelse af stedfortræder på grund af orlov (05:11)
 • 3. Orientering - Gennemførelsen af LUNA (05:54)
 • 4. Godkendelse - Udbredelse af arbejdet med frisættelse (06:53)
 • 5. Orientering og godkendelse - Status for lokale klimahandlingsplaner (21:24)
 • 6. Godkendelse - LIFE ACT - Action for Climate Transition (30:38)
 • 7. Godkendelse - Høringssvar vedr. rute 26 Sallingsund-Hanstholm (59:24)
 • 8. Forslag fra Enhedslisten (01:00:31)
 • 9. Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser (01:33:54)