Dagsordenspunkter

 • 17. november 2015 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • Spørgetid (04:35)
 • 1. Meddelelse fra formanden (05:03)
 • 2. Kvartalsrapport 3-2015 (07:24)
 • 3. Implementeringsplan til Psykiatriplan 2015-2020 (26:06)
 • 4. Sammenfatning og opfølgning på Venskabsmøde 2015 (31:58)
 • 5. Ligestillingsredegørelse 2015 (01:00:49)
 • 6. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (01:13:19)
 • 7. Status for Regionens kommercialiceringsaktiviteter (01:16:09)
 • 8. Forankring af kommercialiseringsaktiviteter (01:22:52)
 • 9. Behandling af ansøgning til Uddannelsespuljen: Vejledningsindsats (01:23:37)
 • 10. VVM-redegørelse for moler-indvinding ved Stærhøj, Morsø Kommune (01:28:40)
 • 11. Gunderup Grus- og Stenleje, Mariagerfjord Kommune. Ansøgning om råstofudvinding udenfor graveområde (01:38:16)
 • 12. Anlægsregnskab vedrørende Hospice Vendsyssel (01:44:42)
 • 13. Frigivelse af anlægsbevilling til forbedring af forsyningssikkerheden i IT huset (01:45:48)