Dagsordenspunkter

 • 18. marts 2014 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (03:39)
 • 2. Økonomirapport 0-2014 (05:28)
 • 3. Overførsler fra 2013 til 2014 (12:14)
 • 4. Statsrevisiorernes beretning nr. 18/2012 - Regionernes regnskaber for 2011 (14:49)
 • 5. Statsrevisorernes Beretning nr. 4 2013 om det specialiserede socialområde (17:15)
 • 6. Bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om regionernes præhospitale indsats (18:20)
 • 7. Tidsplaner for budget 2015 og kvartalsrapportering 2014 (20:50)
 • 8. Sundhedsbrugerrådets årsberetning 2013 (23:04)
 • 9. Tilpasninger af sygehusdriften på Sygehus Himmerland (26:49)
 • 11. Forslag om at ændre i kommissoriet for Udvalg for Specialiserede socialområde (03:19:14)
 • 12. Anden behandling af udmøntning af besparelser på kollektiv trafik (03:19:59)
 • 13. Ændring af NTs vedtægter (03:47:15)
 • 14. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aalborg Studenterkursus (03:47:53)
 • 15. Udpegning af medlemmer til Det regionale kontaktforum om handicap (03:48:21)
 • 16. Lånoptagelse til anlæg på det specialiserede socialområde (03:49:10)
 • 17. Grøn Vækst midler til formidling af kulturarv i Jetsmark (03:49:49)
 • 18. Kulturmødet på Mors (03:50:43)
 • 10. Tildeling af 1-1-2 akuthjælper-ordning i Region Nordjylland (03:52:24)
 • 19. Forslag til organisering af de lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020 - Høringssvar (03:55:22)
 • 20. Høring vedr. Strategi for Bæredygtig Udvikling af Akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 (03:58:49)
 • 21. Beslutning om medlemskab og udpegning til Nordisk Transportpolitisk Netværk (04:01:52)
 • 22. Indstilling af regionalt medlem til Den Nationale Videnskabsetiske Komité (04:03:08)
 • 23. Udpegning af medlemmer til Vækstforum Nordjylland 2014-2018 (04:04:04)