19. maj 2015 - Regionsrådsmøde

Dagsordenspunkter

 • 19. maj 2015 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:05)
 • 2. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem (04:22)
 • 3. Handleplan 2015 - Sygehus Thy-Mors (05:15)
 • 4. Kvartalsrapport 1-2015 (43:22)
 • 5. Forøgelse af midlerne i Region Nordjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (01:17:40)
 • 6. Godkendelse af praksisplan for fysioterapi (01:18:30)
 • 7. Indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses anlægspulje 2014 til forbedring af de fysiske rammer i psykiatrien med henblik på nedbringelse af anvendelsen af tvang (01:26:00)
 • 8. Forslag til mødeplan for Regionsrådet i 2016 (01:32:22)
 • 9. Udtalelse fra Regionrådet om hospitalernes brug af personaleressourcer (01:34:12)
 • 10. Dagtilbud på Sødisbakke (01:43:49)
 • 11. Frigivelse af anlægsbevilling til renoveringsplanen for Sygehus Thy-Mors (01:44:50)