Dagsordenspunkter

  • 20. januar 2015 - Regionsrådsmøde (00:00)
  • Spørgsmål (04:00)
  • 1. Meddelelse fra formanden (11:38)
  • 2. Orientering om undersøgelsen af Akut ambulante patienters oplevelser (LUP Akutmodtagelse 2014) (14:55)
  • 3. Orientering om responstidsopgørelse for ambulancetjenesten (36:22)
  • 4. Kapacitetsfastlæggelse for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2015-2016 (44:25)
  • 5. Godkendelse af donation og anlægsbevilling (54:15)
  • 6. Forslag fra regionsrådsmedlem Lis Jensen vedr. regionens indkøbspolitik (01:03:22)
  • 7. Forankring af kommercialiseringsaktiviteter (01:32:30)