24. februar 2015 - Regionsrådsmøde

Dagsordenspunkter

 • 24. februar 2015 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:10)
 • 2. Høringsudkast af Plan for sygehuse og speciallægepraksis (05:10)
 • 3. Høringsudkast til Psykiatriplan 2015-2020 (02:00:19)
 • 4. Overførsel af budgetmidler fra 2014 til 2015 samt indberetning af forventet regnskab for 2014 (02:40:05)
 • 5. Samhandelsaftale mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland (02:42:39)
 • 6. Tildeling af 1-1-2 akuthjælperordning (02:45:42)
 • 7. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (02:48:35)
 • 8. Udstedelse af lånegaranti til Nordjyske Jernbaner til anskaffelse af tog (02:50:25)
 • 9. Kulturmødet Mors - afrapportering for 2014 og ny bevilling af regionens kulturmidler for 2015 (02:53:25)
 • 10. Forbedring af forsyningssikkerheden til Datacentralen i IT-Huset (03:05:41)
 • 11. Anlægsbevilling til antagelse af bygherrerådgiver i forbindelse med etablering af erstatningsbyggeri for Skovvænget og Vestervang (03:07:09)
 • 12. Sundhedsaftalen 2015-2018 - udpegning til De Politiske Forankringsgrupper (03:10:52)
 • 13. Alternativ præhospital løsning i Skagen (03:13:40)