Dagsordenspunkter

 • 25. august 2015 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (05:20)
 • 2. Revisionsberetninger for regnskab 2014 og endelig godkendelse af regnskab (05:35)
 • 3. Kvartalsrapport 2-2015 (11:15)
 • 4. 1. behandling af budget 2016 (28:15)
 • 5. Årsrapport 2014 - patientsikkerhed (01:06:50)
 • 6. Kontrol af arbejdsklausul i regionens tjenesteydelseskontrakter (01:11:10)
 • 7. Debatoplæg om "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?" (02:05:20)
 • 8. Forslag fra Poul Erik Andreasen vedrørende ændring af budgetproceduren (02:12:55)
 • 9. Projekt for udvikling af guide i ressource- og energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder (02:42:30)
 • 10. Regional merudgift til NT som følge af ændrede kommunale trafikplaner (02:46:12)
 • 11. NTs ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner i høring (03:26:20)
 • 12. Budget 2016 for kollektiv trafik (03:27:21)
 • 13. Lånegaranti for indkøb af tog hos Nordjyske Jernbaner (03:33:17)
 • 14. Revideret udgave af Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 (03:34:50)
 • 15. Nedsættelse af huslejen i sundhedshusene i Hurup og Pandrup (04:21:55)
 • 16. Endeligt anlægsregnskab vedrørende forbedringer af fysiske rammer - Aalborg Psykiatriske Sygehus med henblik på nedbringelse af anvendelsen af tvang. (04:31:33)
 • 17. Anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. til etablering af faciliteter til fertilitetsbehandling på Aalborg Universitetshospital Syd (04:32:10)