Dagsordenspunkter

 • 26 januar 2016 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • Spørgetid (03:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (07:36)
 • 2. KamillianerGaarden Hospice Aalborg (30:49)
 • 3. Takstreduktion for Institut for Syn og Hørelse samt Forsorgshjemmet Aas fra 2016 (54:20)
 • 4. Godkendelse af frivillighedspolitik (55:24)
 • 5. Resultater af gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud i 2015 (01:35:46)
 • 6. Forslag til Råstofplan 2016 (01:37:30)
 • 7. Kapacitetsfastlæggelse for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2016-2017 (01:40:39)
 • 8. Fornyet behandling af sag om eventuelt medlemskab af Foreningen Staten i hele Danmark (01:51:54)
 • 9. Kommissorium for Patentudvalget i Region Nordjylland (02:40:11)
 • 10. Orientering om strategi- og handlingsplan for Business Region North Denmark (02:41:29)
 • 11. Anlægsbevilling på 5,75 mio. kr. til etablering af faciliteter til fertilitetsbehandling på Aalborg Universitetshospital Syd (02:45:28)