28. april 2015 - Regionsrådsmøde

Dagsordenspunkter

 • 28. april 2015 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (05:05)
 • 2. Underskriftsbemyndigelse efter den kommunale styrelseslov § 32 (06:15)
 • 3. Godkendelse af regnskab 2014 for AMGROS I/S (07:36)
 • 4. Godkendelse af regnskab og overdragelse til revision (08:44)
 • 5. Udtalelse til Statsrevisorernes beretning om forskningsmidler på hospitalerne (12:03)
 • 6. Indtægtsdækket virksomhed (IDV) i Koncern HR (15:26)
 • 7. Godkendelse af retningslinje for visitering af akutte medicinske patienter (16:19)
 • 8. Orientering om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2014 (25:17)
 • 9. Lægedækningsområder i forbindelse med Praksisplanen (37:39)
 • 10. Orientering om gennemførte tilsyn og regodkendelser på Specialsektorens tilbud (42:15)
 • 11. Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2014 (44:08)
 • 12. Forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (46:08)
 • 13. Høring - LOF Himmerland søger om driftsoverenskomst på ordblindeundervisningsområdet i VUC Nordjyllands dækningsområde (01:05:59)
 • 14. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (01:07:02)
 • 15. Samarbejdsaftale og aftale om medfinansiering af Aalborg Letbane (01:08:13)
 • 16. Revision af Råstofplan 2012 (01:23:50)
 • 17. VVM-Redegørelse for Hillerslev Kalkværk, behandling af udkast til offentliggørelse (01:24:58)
 • 18. Kongerslev Kalkværk, Aalborg Kommune - Vedtagelse af VVM-redegørelse for indvinding af kalk (01:26:44)
 • 19. Region Nordjyllands deltagelse i EU-programmet Horizon 2020 sammen med Aalborg Kommune (01:27:42)
 • 20. Myndighedsoverdragelse vedrørende Interreg programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 (01:32:08)
 • 21. Status på kortlægning af potentielle samarbejdsområder i venskabssamarbejdet med Västra Götaland og Østfold fylkeskommune (01:33:56)
 • 22. Udbygning og renovering Sygehus Vendsyssel i Hjørring (02:04:35)