29. september 2015 - Regionsrådsmøde

Dagsordenspunkter

 • 29. september 2015 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • Spørgetid (05:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (18:55)
 • 2. Indkaldelse af stedfortrædere til 2. behandling af budget (19:32)
 • 3. 2. behandling af budget 2016 (20:38)
 • 4. Lånoptagelse vedrørende afdrag på lån for 2015 (02:31:05)
 • 5. Frigivelse af deponerede midler vedr. lejemål og for meget optaget lån fra tidligere år (02:32:05)
 • 6. Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet (02:32:47)
 • 7. Implementering af Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis (02:34:37)
 • 8. Responstidsopgørelse for ambulancetjenesten (02:40:56)
 • 9. Godkendelse af udkast til Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (02:51:03)
 • 10. Kontrakt vedrørende levering af vaskeriydelser til Region Nordjylland (02:53:24)
 • 11. Indledning af samarbejde med Freja ejendomme A/S om køb af og udvikling af regionens udfasede sygehus ejendomme (03:08:12)
 • 12. Klimaregnskab 2014 (03:21:30)
 • 13. Revision af regionens strategi på jordforureningsområdet (03:43:10)
 • 14. Hillerslev Kalkværk Aps, Thisted Kommune, vedtagelse af VVM-redegørelse for indvinding af kalk (03:47:06)
 • 15. Regionernes tilslutning til biocover ordningen (03:48:50)
 • 16. Behandling af ansøgninger til Uddannelsespuljen 2015 (03:51:16)
 • 17. Anlægsbevilling til implementering af initiativer i forbindelse med den nye sygehusplan (03:55:28)
 • 18. Endeligt anlægsregnskab vedr. etablering af 24 og 16 boliger, Sødisbakke (04:20:50)